Contributie 2020-2021

Zoals afgesproken op de laatste ALV bedraagt de contributie 170 Euro, en een flexibel deel van 5 Euro voor deelname aan de beker. Vanaf het seizoen 2020-2021 worden contributies (en andere kosten**) met automatische incasso geïnd. Er zijn twee mogelijke afspraken: per jaar of per kwartaal*. De incassomomenten zijn:

September (alle jaarcontributies en kwartaalcontributie deel 1)
November (kwartaalcontributie deel 2)
Januari       (kwartaalcontributie deel 3)
Maart          (kwartaalcontributie deel 4)

Wanneer daadwerkelijk het bedrag wordt afgeschreven is afhankelijk van je bank en de verwerking van de opdracht. Dit moment kan dus enkele dagen verschillen. Wat er geincasseerd wordt wordt in alle gevallen vooral via een factuur per mail aan je verstuurd. Graag aandacht voor je banksaldo, stroneringen kosten de club geld, dit wordt dan ook doorberekend.

* Als je een factuur krijgt voor jaarcontributie, maar je wilt per kwartaal betalen dan kun je contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@dwsoosterpoort.nl)

** Het is mogelijk dat je extra kosten maakt bij de club met bijvoorbeeld extra zaalhuur voor een oefenwedstrijd of door sancties opgelegd door de KNVB. Deze kosten worden door de club voorgeschoten, en via automatische incasso op de leden verhaald. Ook hier geldt: Vooraf wordt met een factuur de kosten inzichtelijk gemaakt.